Rough Black Tourmaline
Rough Black Tourmaline
Rough Black Tourmaline

Rough Black Tourmaline

High sheen